DANH BẠ GIÁO DỤC VIỆT NAM
07:43 +07 Thứ bảy, 27/02/2021

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 60


Hôm nayHôm nay : 4932

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 440570

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 15445583

Trang nhất » Hướng dẫn sử dụng » Quản trị Website » Quản trị các tính năng » Quản lý trường học

Hướng dẫn sử dụng module quản lý trường học - giáo viên

Thứ ba - 11/06/2013 14:25
Hướng dẫn sử dụng module quản lý trường học - giáo viên

Hướng dẫn sử dụng module quản lý trường học - giáo viên

1. Danh sách giáo viên
Là chuyên mục mà nhà trường có thể cập nhâp, quản lý nhiều sự lựa chọn như thêm, xem, sửa, in, xóa thông tin giáo viên tùy chỉnh. Ngoài ra nhà trường còn cập nhập, quản lý nghạch-bậc, hệ số lương, phụ cấp chức vụ, phụ cấp khác


-         Thêm giáo viên: Nhấp chuột vào Thêm sẽ hiển thị giao diện thêm thông tin giáo viên. Trong mục này có 4 nhóm thông tin cần điền đầy đủ theo yêu cầu của hệ thống đó là:
+ Nhóm thông tin chung
+ Nhóm thông tin địa chỉ
+ Nhóm thông tin gia đình
+ Nhóm thông tin đoàn đảng
Nhấp chuột vào Thêm giáo viên để hoàn tất
-         Xem thông tin giáo viên: Ta cần chọn các bước:
+ Hiển thị theo tổ: Là tổ giáo viên muốn xem phụ trách
+ Giới tính: Nam or nữ
+ Năm học: Chọn năm học dạy của giáo viên
+ Chủ nhiệm: Giáo viên muốn xem có chủ nhiệm hay không, hoặc tất cả
Sau khi chọn các bước trên thì sẽ hiện ra danh sách giáo viên, tiếp theo Nhấp chuột  vào ô Chọn giáo viên ta muốn xem, rồi Nhấp chuột Xem hoặc nhấp chuột vào hình ( ) ở ô cập nhật bên phải.
-         Sửa thông tin giáo viên: Trong danh sách hiện thị giáo viên, chúng ta Nhấp chuột vào ô Chọn của một giáo viên muốn sửa rồi Nhấp chuột vào hình ( ) trong ô cập nhật của giáo viên muốn sửa thông tin do chúng ta tùy chỉnh, sau đó Nhấp chuột vào Chỉnh Sửa để hoàn tất
-         Xóa thông tin giáo viên: Trong danh sách hiện thị giáo viên, chúng ta Nhấp chuột vào ô Chọn của một giáo viên muốn xóa rồi Nhấp chuột vào hình ( ) trong ô cập nhật của giáo viên muốn xóa, sau đó Nhấp chuột vào Xóa tất cả để hoàn tất.
-         In danh sách thông tin giáo viên: Nhấp chuột vào In để in danh sách giáo viên
-          Nghạch – bậc giáo viên: Nhấp chuột vào Ngạch – bậc giáo viên để xem hệ thống bảng lương hành chính sự nghiệp


-         Hệ số lương: Nhấp chuột Hệ số lương để xem thời điểm hưởng lương của giáo viên. Trong mục này chúng ta có thể cập nhập nhiều sự lựa chọn như thêm,bổ sung, sửa, xóa, in do nhà trường tùy chỉnh.


+ Thêm mới thông tin: Nhấp chuột vào Thêm, tiếp theo điền đầy đủ thông tin mà hệ thống yêu cầu, sau đó nhấp chuột Thêm để hoàn tất


+ Xem thông tin: Ta cần chọn các bước
   Chọn danh sách: Chọn danh sách hiện tại, danh sách cũ or tất cả
    Hiển thị theo tổ: Chọn tổ công tác của giáo viên muốn xem hệ số lương
Sau khi chọn các bước trên thì sẽ hiện ra danh sách giáo viên, tiếp theo nhấp chuột vào ô Chọn giáo viên ta muốn xem, rồi nhấp chuột Xem hoặc nhấp chuột vào hình ( ) ở ô cập nhật bên phải
 + Sửa thông tin hệ số lương của giáo viên: Trong danh sách hiện thị thời điểm hưởng lương của giáo viên, chúng ta  Nhấp chuột vào ô Chọn của một giáo viên muốn sửa rồi Nhấp chuột vào hình ( ) trong ô cập nhật của giáo viên muốn sửa thông tin do chúng ta tùy chỉnh, sau đó Nhấp chuột vào Chỉnh Sửa để hoàn tất
 + Bổ sung thông tin: Nhấp chuột vào Bổ Sung, tiếp theo điền đầy đủ thông tin bổ sung mà hệ thống yêu cầu, sau đó nhấp chuột vào Bổ Sung để hoàn tất


 + Xóa thông tin hệ số lương của giáo viên: Trong danh sách hiển thị thời điểm hưởng lương của giáo viên, chúng ta  Nhấp chuột vào ô Chọn của một giáo viên muốn sửa rồi Nhấp chuột vào hình ( ) trong ô cập nhật của giáo viên muốn xóa thông tin, sau đó Nhấp chuột vào Xóa Tất C để hoàn tất
-         Các mục phụ cấp chức vụ, phụ cấp khác : Làm tương tự như mục hệ số lương
2. Tổ chuyên môn
Là chuyên mục mà nhà trường có thể cập nhập, quản lý tổ chuyên môn của giáo viên với nhiều sự lựa chọn như thêm, sửa, xóa, in.


-         Thêm tổ chuyên môn: Nhấp chuột vào Thêm, tiếp theo điền đầy đủ thông tin mà hệ thống yêu cầu, sau đó Nhấp chuột vào Thêm để hoàn tất thêm tổ chuyên môn


-         Xem thông tin tổ chuyên môn: Nhấp chuột vào hình (  ) của ổ cập nhật thuộc tổ chuyên môn muốn xem thì sẽ hiện thị ra hình sau:


Trong danh sách tổ chuyên môn muốn xem thì chúng ta cũng có thể thêm, xem, sửa, xóa giáo viên tùy chỉnh tương tự như chuyên mục danh sách giáo viên
-         Sửa tổ chuyên môn: Nhấp chuột vào hình ( ) của ô cập nhập thuộc tổ chuyên môn muốn sửa, tiếp đó tùy chỉnh thông tin muốn sửa tổ chuyên môn, sau đó Nhấp chuột vào Sửa để hoàn tất


-         Xóa tổ chuyên môn: Nhấp chuột vào hình ( ) của ô cập nhập thuộc tổ chuyên môn muốn xóa, sau đó nhấp chuột vào Xóa để hoàn tất

3. Khen thưởng giáo viên: Chuyên mục khen thưởng giáo viên cho phép nhà trường có thể cập nhật lên hệ thống danh sách các giáo viên với các hình thức khen thưởng cụ thể. Khi nhấp chuột vào chuyên mục Khen thưởng giáo viên màn hình sẽ hiển thị như sau:

  - Hiển thị danh sách: Ta có thể lựa chọn số lượng giáo viên hiển thị trên 1 trang 
  - Chọn học kỳ: Ta chọn học kỳ cần xem
  - Hình thức khen thưởng: Đây là mục cho phép ta cập nhật các hình thức khen thưởng của giáo viên. Khi nhấp chuột vào mục này, màn hình sẽ hiển thị ra như sau:

     Ta thêm hình thức khen thưởng giáo viên bằng cách nhấp chuột vào  , màn hình sẽ xuất hiện các thông tin yêu cầu nhập, ta nhập thông tin theo yêu cầu của hệ thống sau đó nhấp chuột vào   để hoàn thành.
     Ta xóa hình thức khen thưởng giáo viên bằng cách tích vào hình thức khen thưởng cần xóa ở cột tất cả, sau đó nhấp chuột vào    hoặc dấu ( ) ở cột  cập nhật, khi đó màn hình sẽ xuất hiện xác nhận xóa của hệ thống, ta nhấp vào Xóa tất cả để hoàn thành.
     Ta xem chi tiết hình thức khen thưởng giáo viên bằng cách tích vào hình thức khen thưởng cần xem ở cột tất cả sau đó nhấp chuột vào   hoặc dấu ( ) ở cột Cập nhật khi đó  màn hình sẽ hiện ra các thông tin chi tiết về hình thức khen thưởng đó.
     Ta chỉnh sửa hình thức khen thưởng giáo viên bằng cách tích vào hình thức khen thưởng cần sửa ở cột tất cả sau đó nhấp chuột vào dấu (  ) ở cột Cập nhât để tiến hành chỉnh sửa. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra các thông tin về hình thức khen thưởng đó, ta nhập thông tin sửa lại sau đó nhấp chuột vào Sửa để hoàn thành chỉnh sửa
     Ta có thể in danh sách hình thức khen thưởng giáo viên bằng cách nhấp chuột vào In
           Khi đó màn hình sẽ hiển thị cửa sổ với mẫu in sẵn có, ta nhấp vào In danh sách để hoàn thành việc in.
  - Cập nhật với nhiều lựa chọn: Ta có thể cập nhật danh sách giáo viên được khen thưởng với các lựa chọn (Thêm, xem, xóa, chỉnh sửa và in).
     Ta thêm giáo viên được khen thưởng bằng cách nhấp chuột vào   , khi đó màn hình sẽ hiển thị ra các thông tin mà hệ thống yêu cầu nhập, ta nhập thông tin rồi nhấp vào   để hoàn thành.
     Ta xem thông tin về giáo viên được khen thưởng bằng cách tích vào giáo viên được khen thưởng cần xem ở cột tất cả sau đó nhấp chuột vào   hoặc dấu ( )  ở cột Cập nhật khi đó  màn hình sẽ hiện ra các thông tin chi tiết về giáo viên được khen thưởng đó.
      Ta xóa giáo viên trong danh sách  khen thưởng bằng cách tích vào giáo viên cần xóa ở cột tất cả, sau đó nhấp chuột vào   hoặc dấu ( )  ở cột  cập nhật, khi đó màn hình sẽ xuất hiện xác nhận xóa của hệ thống, ta nhấp vào Xóa tất cả để hoàn thành.
     Ta chỉnh sửa thông tin về giáo viên được khen thưởng bằng cách tích vào giáo viên được khen thưởng cần sửa ở cột tất cả sau đó nhấp chuột vào dấu (  )  ở cột Cập nhật để tiến hành chỉnh sửa. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra các thông tin về giáo viên đó, ta nhập thông tin sửa lại sau đó nhấp chuột vào Sửa để hoàn thành chỉnh sửa.
     Ta có thể in danh sách hình thức giáo viên được khen thưởng bằng cách nhấp chuột vào In Khi đó màn hình sẽ hiển thị cửa sổ với mẫu in sẵn có, ta nhấp vào In danh sách để hoàn thành việc in.
  4. Kỷ luật giáo viên: Chuyên mục kỷ luật giáo viên cho phép nhà trường cập nhật lên hệ thống danh sách các giáo viên với các hình thức kỷ luật cụ thể. Khi nhấp chuột vào chuyên mục Kỷ luật giáo viên màn hình sẽ hiển thị như sau:

     Các thao tác tương tự như ở chuyên mục Khen thưởng giáo viên
  5. Danh hiệu thi đua: chuyên mục danh hiệu thi đua cho phép nhà trường cập nhật lên hệ thống danh sách các giáo viên được phân loại với các danh hiệu thi đua. Khi nhấp chuột vào chuyên mục Danh hiệu thi đua màn hình sẽ hiển thị như sau:

     Ta chọn học kỳ cần xem ở mục  Chọn học kỳ
     Ta in danh sách danh hiệu giáo viên bằng cách nhấp chuột vào In khi đó màn hình sẽ xuất hiện cửa sổ với mẫu in sẵn có, ta nhấp chuột vào mục In danh sách để in.
     Khi muốn cập nhật giáo viên vào trong danh sách danh hiệu thi đua, ta nhấp chuột vào (  )  ở cột  cập nhật. Ví dụ, ở đây ta cập nhật giáo viên trong danh sách phân loại xuất sắc. Sau khi thao tác màn hình sẽ hiển thị như sau:

     Hiển thị danh sách: Cho phép lựa chọn số lượng giáo viên trong danh sách hiển thị trên một trang.  
     Cập nhật với nhiều lựa chọn (Thêm, xem, xóa, sửa)
     Ta thêm một giáo viên vào trong danh sách bằng cách nhấp chuột vào Thêm           
      Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra các yêu cầu thêm thông tin của hệ thống, ta nhập các thông tin cần thiết sau đó nhấp vào Thêm để hoàn tất.
     Ta xem thông tin về giáo viên trong danh sách thi đua bằng cách tích vào giáo viên cần xem ở cột tất cả sau đó nhấp chuột vào   hoặc dấu ( )  ở cột Cập nhật khi đó  màn hình sẽ hiện ra các thông tin chi tiết về giáo viên đó.
     Ta xóa giáo viên trong danh sách  thi đua bằng cách tích vào giáo viên cần xóa ở cột tất cả, sau đó nhấp chuột vào    hoặc dấu ( )  ở cột  cập nhật, khi đó màn hình sẽ xuất hiện xác nhận xóa của hệ thống, ta nhấp vào Xóa tất cả để hoàn thành.
     Ta chỉnh sửa thông tin về giáo viên trong danh sách thi đua bằng cách tích vào giáo viên được cần sửa ở cột tất cả sau đó nhấp chuột vào dấu  (  ) ở cột Cập nhật để tiến hành chỉnh sửa. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra các thông tin về giáo viên đó, ta nhập thông tin sửa lại sau đó nhấp chuột vào Sửa để hoàn thành chỉnh sửa.
  6. Công tác: Chuyên mục công tác cho phép nhà trường quản lý công tác đối với các giáo viên. Trong chuyên mục công tác bao gồm 3 mục: Ghi công tác, lịch công tác và danh sách thực hiện.
 
  -  Khi nhấp chuột vào mục Ghi công tác màn hình sẽ hiển thị như sau:

     Hiển thị danh sách: Cho phép lựa chọn số lượng hình thức công tác trên một trang
     Chọn danh sách: Cho phép lựa chọn danh sách công tác ở các thời gian nhất định
     Cập nhật với nhiều lựa chọn (Thêm, xem, xóa, chỉnh sửa)
     Ta thêm một hình thức công tác vào trong danh sách bằng cách nhấp chuột vào Thêm     
      Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra các yêu cầu thêm thông tin của hệ thống, ta nhập các thông tin cần thiết sau đó nhấp vào Thêm để hoàn tất.
     Ta xem thông tin về hình thức công tác trong danh sách bằng cách tích vào hình thức công tác cần xem ở cột tất cả sau đó nhấp chuột vào   hoặc dấu ( )   ở cột Cập nhật khi đó  màn hình sẽ hiện ra các thông tin chi tiết.
     Ta xóa một hình thức công tác trong danh sách bằng cách tích vào hình thức công tác cần xóa ở cột tất cả, sau đó nhấp chuột vào    hoặc dấu ( )  ở cột  cập nhật, khi đó màn hình sẽ xuất hiện xác nhận xóa của hệ thống, ta nhấp vào Xóa tất cả để hoàn thành.
     Ta chỉnh sửa thông tin về một hình thức công tác trong danh sách bằng cách tích vào hình thức công tác được cần sửa ở cột tất cả sau đó nhấp chuột vào dấu (  )  ở cột Cập nhật để tiến hành chỉnh sửa. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra các thông tin về hình thức công tác đó, ta nhập thông tin sửa lại sau đó nhấp chuột vào Sửa  để hoàn thành chỉnh sửa.
  -  Khi nhấp chuột vào mục Lịch công tác màn hình sẽ hiển thị như sau

     Hiển thị danh sách: Cho phép lựa chọn số lượng lịch công tác trên một trang
     Chọn danh sách: Cho phép lựa chọn danh sách lịch công tác ở các thời gian nhất định
     Cập nhật với nhiều lựa chọn (xem, in)
     Ta xem thông tin về lịch công tác trong danh sách bằng cách tích vào lịch công tác cần xem ở cột tất cả sau đó nhấp chuột vào   hoặc dấu  ( )   ở cột Cập nhật khi đó  màn hình sẽ hiện ra các thông tin chi tiết.
     Ta in danh sách lịch công tác bằng cách nhấp chuột vào In khi đó màn hình sẽ xuất hiện cửa sổ với mẫu in sẵn có, ta nhấp chuột vào mục In danh sách để in.
  - Khi nhấp chuột vào mục Danh sách thực hiện màn hình sẽ hiển thị như sau:

     Hiển thị danh sách: Cho phép lựa chọn số lượng lịch công tác trên một trang
     Chọn danh sách: Cho phép lựa chọn danh sách lịch công tác ở các thời gian nhất định
     Cập nhật với nhiều lựa chọn (thêm, xem, chỉnh sửa)
     Ta thêm một người thực hiện vào trong danh sách bằng cách nhấp chuột vào Thêm             
     Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra các yêu cầu thêm thông tin của hệ thống, ta nhập các thông tin cần thiết sau đó nhấp vào Thêm để hoàn tất.
     Ta xem thông tin về người thực hiện công tác trong danh sách bằng cách tích vào người thực hiện cần xem ở cột tất cả sau đó nhấp chuột vào   hoặc dấu ( )   ở cột Cập nhật khi đó  màn hình sẽ hiện ra các thông tin chi tiết.
     Ta chỉnh sửa thông tin về người thực hiện trong danh sách bằng cách tích vào người thực hiện cần sửa ở cột tất cả sau đó nhấp chuột vào dấu (  )  ở cột Cập nhật để tiến hành chỉnh sửa. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra các thông tin về người thực hiện công tác đó, ta nhập thông tin sửa lại sau đó nhấp chuột vào Sửa để hoàn thành chỉnh sửa.
 
 
 
 

 
 
 
 

Tác giả bài viết: EU Việt Nam

Nguồn tin: danhbagiaoduc.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Tin tức các đơn vị đã triển khai

Thành viên

Trường DN, TC, CĐ, ĐH

Đăng bài hướng dẫn sử dụng

Cty CP EU Việt Nam